Alle bijeenkomsten/afdelingavonden/pinksterkamp afgelast!

Reacties zijn gesloten

Beste mensen,

Op 23 maart 2020 heeft de regering de maatregelingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus verder aangescherpt en tot 1 juni a.s. alle bijeenkomsten en evenementen te verbieden.
Uiteraard nemen wij die maatregelen serieus en daarom meldt het afdelingsbestuur het volgende;

1. De maandelijkse afdelingsbijeenkomsten en bestuursvergaderingen tussen nu en 1 juni worden afgelast.
2. Het Pinksterkamp van onze afdeling in Zelhem gaat dit jaar niet door. Ook het landelijke Veron Pinksterkamp is afgelast.
3. Of de afdelingsbijeenkomsten later dit jaar zullen doorgaan, zal afhangen van latere regeringsmaatregelen.
4. Tussentijdse maatregelen zullen worden gemeld op onze website www.pi4dtc.nl en op onze Facebook pagina’s.

Maar wij zijn radioamateurs en wij kunnen ook prima communiceren zonder fysiek bij elkaar te komen.
Om toch afdelingsactiviteit te organiseren heeft het afdelingsbestuur besloten om op de vervallen clubavonden (6 april en 11 mei a.s.) een afdelingsronde te houden op de 2 meter repeater van Doetinchem op 145.700 MHz.
Niet gelicenseerde leden mogen, conform de machtigingsvoorwaarden, via de zendapparatuur (en onder begeleiding van) een gelicenseerde amateur zich ook inmelden en hun zegje doen of vragen stellen.
Hou er wel rekening mee dat ook in shack de 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen.
Ben je niet in de gelegenheid om in de ronde aanwezig te zijn en je hebt een vraag of mededeling die in de ronde gemeld moet worden, dan dit graag melden via het mailadres van de afdeling (info@pi4dtc.nl of A24@veron.nl). Je vraag of mededeling zal dan worden behandeld.
We willen de ronde starten om 19:30 uur.
Wie de rondeleider zal zijn is nog niet bekend maar wie zich hiertoe geroepen voelt mag zich melden via bovengenoemde mailadressen.

Dit was het voor nu.
Namens het afdelingsbestuur wens ik jullie veel sterkte toe en blijf a.u.b. gezond.

Met vriendelijke groet,

Fokke Mooij, PA3BUX
Secretaris A24

Letter grootte