Projecten

Onze hobby kent vele facetten; omdat niet iedereen al die onderdelen interessant vindt zoeken we als afdeling regelmatig nieuwe projecten op om de breedte van  de hobby aan onze leden aan te  bieden en met elkaar kennis, kunde en kunst te delen.

Zo bouwden we samen al een antenne analyser en staat een SWR-Power meter alsmede een ATV ontvanger op het programma.

Zie submenu’s voor nadere beschrijvingen en downloads!