Projecten

Onze hobby kent vele facetten; omdat niet iedereen al die onderdelen interessant vindt zoeken we als afdeling regelmatig nieuwe projecten op om de breedte van  de hobby aan onze leden aan te  bieden en met elkaar kennis, kunde en kunst te delen.

Zo bouwden we samen al een Antenne analyzer en  een SWR-Power meter en ook een ATV ontvanger en een Arduino gestuurde soldeerbout.

Zie submenu’s voor nadere beschrijvingen en downloads!